Redigeren

Schrijven is kijken met de ogen van de lezer.
Natuurlijk wilt u zich verplaatsen in de positie van de lezer.
Maar vaak is uw deskundigheid uw handicap.
En schrijft u tóch weer vanuit de zender, niet vanuit de ontvanger. Moddertaal in plaats van heldertaal.
Wat u nodig heeft is een meelezer.
Bureau Heldertaal is gespecialiseerd in meelezen.
Én in het stellen van vragen. Bijvoorbeeld:
Is deze tekstsoort geschikt? Geeft u wel voldoende informatie? Hoe is de samenhang en de opbouw?
Formuleert u helder, met de goede spelling en correct taalgebruik?


Redigeren kan op twee niveau's:

  1. Het 'technische' niveau: wij redigeren de spelling, de leestekens, het woordgebruik, de zinsbouw en de grammatica.
  2. Naast dit 'technische' niveau redigeren we de inhoud van de tekst. Is deze tekstsoort geschikt voor deze doelgroep? Geeft u wel voldoende informatie? Hoe is de samenhang en de opbouw? Gebruikt u heldertaal?

Bel ons (035-7722303) of verstuur het aanvraagformulier. Dan nemen wij contact met u op.

Terug naar De Tekstwinkel